ບໍລິສັດຄິວຣາແມັກສລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ພະນັກງານຂາຍ

Closed Date: 06/06/2016
Viewed: 124 Times

 ບໍລິສັດຄິວຣາແມັກສລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ທີ່ມີບໍລິສັດແມ່ຈາກປະເທດອັງກິດ

ເປັນບໍລິສັດຈຳໜ່າຍຢາຂາອອກ-ຂາເຂົ້າທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວໃນປະເທດລາວ

ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານ.

ຕຳແໜ່ງພະນັກງານຂາຍ

ບ່ອນປະຈຳການ:       ວຽງຈັນ 4 ຕໍ່າແໜ່ງ

                    ສະຫວັນນະເຂດ 1 ຕໍ່າແໜ່ງ

                    ປາກເຊ 1 ຕໍ່າແໜ່ງ

                    ຫຼວງພະບາງ 1 ຕໍ່າແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຊຜູ້ສະໝັກ:

  1. ສະຫຼາດຫ້າວຫັນແລະຍັງໜຸ່ມ.
  2. ບໍ່ຈຳກັດເພດຍິງ/ຊາຍ.
  3. ມີຄວາມຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກນຳໂຮງໝໍຮ້ານຢາແລະຄິຣນິກ.
  4. ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການດ້ານການຂາຍຢາຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດຫຼືບໍ່ມີກໍ່ໄດ້.
  5. ເງິນເດືອນສາມາດລົມກັນໄດ້ໃນເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ.

ທີ່ຕັ້ງບໍລິສັດຄິວຣາແມັກສລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບ້ານສາຍລົມເມືອງຈັນທະບູລີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 020 217106

ມືຖື: 020 5413 5465, 030 5822 580

Email: sandipgadilkar@quramax.com

Back

ABOUT US

About jobweb.la

Contact Us
Tel: 030 5579448

Email: jobweb.la@gmail.com

                   
                         

EMPLOYERS

Jobs Post

Advertise with us

Online JobRate

Immigration Rate            

 

JOB SEEKERS

Career tips

Create CV

New register   

                               

 

JOBSWEB.LA POLICIES

Term of use

Privacy Policy

 

 

 

Copyright © 2015, jobweb.la. All Rights Reserved