ບໍລິສັດ SIGMA LEASING CO.,LTD

ຮັບສະໝັກນາຍແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ-ຜູ້ບໍລິຫານ

Closed Date: 18/05/2016
Viewed: 174 Times

ຮັບສະໝັກນາຍແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ-ຜູ້ບໍລິຫານ

1. ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້

ຮັບສະໝັກຜູ້ບໍລິຫານສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ດ່ວນ!

Boys (Girls) be ambitious!!

ໃນການກະກຽມສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ Sigma Leasing Co.,Ltd ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນຂອງຍີ່ປຸ່ນທີ່ມາໃໝ່ໄຟແຮງຕ້ອງການຮັບສະໝັກຜູ້ບໍລິຫານສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ດ່ວນ.

ພວກເຮົາເປັນບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນຄົບວົງຈອນຮູບແບບໃຫມ່ທີ່ຕ້ອງການນຳເອົາສິ່ງສ້າງສັນໃນການບໍລິການດ້ານການເງິນໃນ ສປປລາວ.

ເປົ້າຫມາຍໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນການໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວພາຍໃນສາມປີນີ້.

ທ່ານບໍ່ສົນໃຈໃນການເປັນໜຶ່ງໃນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນແລະຄວາມຄິດສ້າງສັນໃນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດທາງດ້ານການເງິນຄົບວົງຈອນຮູບແບບໃຫມ່ກັບພວກເຮົາບໍ່?

ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນວ່າການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈະເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດຢ່າງແນ່ນອນ. ຢ່າລໍຊ້າທີ່ຈະສະຫມັກ!

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຄົນໜຸ່ມໄຟແຮງທີ່ມີຄວາມສາມາດແລະຄວາມທະເຍີທະຍານບໍ່ວ່າທ່ານຈະເຄີຍມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຫຼືບໍ່ ແລະແນ່ນອນສຳລັບທ່ານທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດການເງິນແມ່ນຍິ່ງຍິນດີຕ້ອນຮັບ. ນອກຈາກນັ້ນ,ສຳລັບທ່ານທີ່ມີປະສົບການໄປສຶກສາໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບສະເໝີ.

2. ໜ້າວຽກແລະເງິນເດືອນ

1

ນາຍແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ໜ້າວຽກ

ວຽກງານໃນການດຳເນີນງານສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດແລະແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ

ຄຸນນະວຸດທິຂອງຜູ້ສະໝັກ

   ສາມາດສື່ສານພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ແລະຢາກພັດທະນາຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງຕົນເອງ.

ຈະໄດ້ໃຊ້ຄໍາສັບໄດ້ທາງດ້ານການເງິນເປັນປະຈຳເຊິ່ງຈະເປັນປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດຢ່າງແນ່ນອນ.

   ສຳລັບທ່ານທີ່ບໍ່ຢາກເປັນພຽງແຕ່ນາຍແປພາສາເທົ່ານັ້ນ,ແຕ່ຍັງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຢາກເລື່ອນເປັນຜູ້ນຳໃນຕຳແໜ່ງອຳນວຍການ,ຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼື ຫົວໜ້າຂະແໜງໃນອະນາຄົດ.

   ທ່ານທີ່ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມແລະຕ້ອງການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງໄປພ້ອມໆກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ.

ເງິນເດືອນ

ອີງຕາມການຄວາມສາມາດທາງດ້ານພາສາຍີ່ປຸ່ນ.

   ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດເງິນເດືອນ1,500ໂດລາຂຶ້ນໄປ

   ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍການຕະຫຼາດ(ພາກສະໜາມແລະໂຄສະນາ) ເງິນເດືອນ1,000ໂດລາຂຶ້ນໄປ

   ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍທວງໜີ້ ເງິນເດືອນ1,000ໂດລາຂຶ້ນໄປ

   ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຝ່າຍອະນຸມັດ ເງິນເດືອນ1,000ໂດລາຂຶ້ນໄປ

   ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງເງິນເດືອນ700ໂດລາຂຶ້ນໄປ

Tel: 030 5904946

ສາມາດສົ່ງເອກະສານສະໝັກມາທາງ E-mail

cs.khatthiya@hotmail.com

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບ:

-  ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ສະບັບພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາລາວ

-  ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ

ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວ

Back

ABOUT US

About jobweb.la

Contact Us
Tel: 030 5579448

Email: jobweb.la@gmail.com

                   
                         

EMPLOYERS

Jobs Post

Advertise with us

Online JobRate

Immigration Rate            

 

JOB SEEKERS

Career tips

Create CV

New register   

                               

 

JOBSWEB.LA POLICIES

Term of use

Privacy Policy

 

 

 

Copyright © 2015, jobweb.la. All Rights Reserved