LMC Clinic

ແພດປິ່ນປົວ (Medical Doctor-Full Time)

Closed Date: 03/12/2017
Viewed: 23 Times

ຮັບສະໝັກພະນັກງານແພດປິ່ນປົວ (Medical Doctor-Full Time)

ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:

 1. ໃຫ້ບໍລິການກວດ, ບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະປິ່ນປົວຄົນເຈັບ
 2. ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະກັນພະຍາດ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ
 3. ສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະອະທິບາຍນຳຄົນເຈັບ ກ່ຽວກັບຜົນການກວດ, ການວິເຄາະ, ຫັດຖະການການແພດ ແລະ ການໃຫ້ຢາປິ່ນປົວ
 4. ໃຫ້ການອົບຮົມການແພດ ແລະທິດສະດີ ແກ່ພະນັກງານຂອງຄລີນິກ
 5. ປະຕິບັດຫັດຖະການການແພດພື້ນຖານ ແລະສະເພາະທາງຂອງຕົນ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
 6. ມີຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນອຸປະກອນການແພດພື້ນຖານ ແລະສະເພາະທາງຂອງຕົນ ເພື່ອໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
 7. ສາມາດປະຕິບັດການເວນຍາມ ໃນເວລາກາງຄືນ ຫຼື ວັນເສົາ-ທິດໄດ້ ຕາມຕາຕະລາງເວນຍາມຂອງຄລີນິກ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

 • ເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງ
 • ຈົບການສຶກສາແພດບັນດິດ ຂື້ນໄປ
 • ຈົບການສຶກສາລະດັບແພດຊ່ຽວຊານ ໃນຂະແໜງປະສູດ-ພະຍາຍິງ, ຂະແໜງສັນຍະລະກຳ, ຂະແໜງກຸມານເວດ, ຂະແໜງອະຍຸລະກຳ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
 • ມີປະສົບການໃນການກວດບົ່ງມະຕິພະຍາດ ແລະປິ່ນປົວຄົນເຈັບ
 • ເວົ້າ ແລະຂຽນພາສາລາໄດ້ດີ
 • ສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດ, ຈີນ ຫຼື ຫວຽດນາມໄດ້ (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
 • ມີໃຈຮັກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອື່ນ, ອັດທະຍາໄສດີ, ມີຄວາມເສຍສະລະ ແລະຍຸຕິທຳ
 • ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ກົງຕໍ່ເວລາ ແລະອົດທົນຕໍ່ແຮງກົດດັນສູງໄດ້
 • ມີໃຈຮັກການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະເອົາໃຈໃສ່ບໍລິການຄົນເຈັບ
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານກ່ຽວກັບຄລີນິກ ແລະຄົນເຈັບໄດ້
 • ກະຕືລື້ລົ້ນ ໃນການເຮັດວຽກ, ຄ່ອງແຄ່ວ ແລະເປີດຮັບຕໍ່ສິ່ງໃໝ່

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ ໂທ 030 504 1994.

Back

ABOUT US

About jobweb.la

Contact Us
Tel: 030 5579448

Email: jobweb.la@gmail.com

                   
                         

EMPLOYERS

Jobs Post

Advertise with us

Online JobRate

Immigration Rate            

 

JOB SEEKERS

Career tips

Create CV

New register   

                               

 

JOBSWEB.LA POLICIES

Term of use

Privacy Policy

 

 

 

Copyright © 2015, jobweb.la. All Rights Reserved