ອົງການມິດຕະພາບເມັນໂນນາຍ ປະຈຳ ສປປ ລາວ(MCC)

ນັກແປພາສາມົ້ງ ( ຕ້ອງການແມ່ຍິງ )

Closed Date: 26/06/2017
Viewed: 88 Times

JOB DESCRIPTION

 

ປະກາດຮັບ​ສະໝັກ​ພະນັກງານ

ອົງການ​ມິດຕະພາບ​ເມັນ​ໂນ​ນາຍ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ຕໍາແໜ່ງ: ນັກແປພາສາ ມົ້ງ  ໄລຍະສັ້ນ ( 9 ວັນ ) ເລີ້ມວຽກ ວັນທີ 18-26/6/2017

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ:  ເມືອງທ່າໂທມ ແຂວງໄຊສົມບຸນ

ອົງການ​ມິດຕະພາບ​ເມັນ​ໂນ​ນາຍ ປະຈຳ ສປປ ລາວ(MCC) ​ເປັນ​ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ (NGO)​ ທີ່ສຸມ​​ໃສ່​ການ​ພັດທະນາ​ຊຸມ​ຊົນຢູ່​ໃນ​ລາວ ​​ເຊິ່ງລວມມີ​ບັນດາ​ໂຄງ​ການ​ຕ່າງໆ​​​ເຊັ່ນ : ກະສິກຳ, ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແມ່ຍິງ, ການຝຶກອົບຮົມດ້ານກົດໝາຍແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງ, ການວາງແຜນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. ອົງການມິດຕະພາບ​ເມັນ​ໂນ​ນາຍ ກໍາລັງຈະປະເມີນຜົນໄລຍະທ້າຍໂຄງການ ແລະ ຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານໃນຕໍາແໜ່ງ:  ນັກແປພາສາ ມົ້ງ ( ມົ້ງ-ລາວ-ມົ້ງ ).

  1. ນັກແປພາສາມົ້ງ:  ( ຕ້ອງການແມ່ຍິງ )

ໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ:

  • ແປພາສາ ມົ້ງ  - ລາວ- ມົ້ງ ໃຫ້ກັບທິມປະເມີນຜົນໂຄງການ.
  • ຖ້າສາມາດ ແປ ມົ້ງ-ລາວ- ຂະມຸ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

   ຄຸນນະວຸດທິ:

  • ເປັນຊົນເຜົ່າມົ້ງ  ( ແມ່ຍິງ ).
  • ມີປະສົບການເຮັດວຽກດ້ານຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ.
  • ສາມາດໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງໄດ້.

ຜູ້​ທີ່​ສົນ​ໃຈກະລຸນາ​ສົ່ງ ຊີວະ​ປະຫວັດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຈົດໝາຍສະໝັກ​ງານກ່ອນ​ວັນ​ທີ: 7 ມິຖຸນາ 2017.

ທີ່ອົງການ​ມິດຕະພາບ​ເມັນ​ໂນ​ນາຍ​ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ, ຕູ້ ປນ 1118,

​ໂທ ​ແລະ ​ແຟັກ: 021​ 312 901 ຫຼື ອີ່​ເມ​ວ: laosinfo@mcc.org

 

Back

ABOUT US

About jobweb.la

Contact Us
Tel: 030 5579448

Email: jobweb.la@gmail.com

                   
                         

EMPLOYERS

Jobs Post

Advertise with us

Online JobRate

Immigration Rate            

 

JOB SEEKERS

Career tips

Create CV

New register   

                               

 

JOBSWEB.LA POLICIES

Term of use

Privacy Policy

 

 

 

Copyright © 2015, jobweb.la. All Rights Reserved