ບໍລິສັດ ວິສາວະກຳສວນໄຊເຊດຖາລາວ ຈຳກັດ

Tel: 020 22228557

Email: sthbpv@gmail.com

Available Jobs:

ບໍລິສັດ ວິສາວະກຳສວນໄຊເຊດຖາລາວ ຈຳກັດ
Title: Environment Officer
Function: Socail and Enviroment
Type: Full Time
Company: ບໍລິສັດ ວິສາວະກຳສວນໄຊເຊດຖາລາວ ຈຳກັດ
ສະຖານທີ່: Vientiane Capital
Closed Date:
ບໍລິສັດ ວິສາວະກຳສວນໄຊເຊດຖາລາວ ຈຳກັດ
Title: Agriculture Officer
Function: Agriculture
Type: Full Time
Company: ບໍລິສັດ ວິສາວະກຳສວນໄຊເຊດຖາລາວ ຈຳກັດ
ສະຖານທີ່: Vientiane Capital
Closed Date:
ບໍລິສັດ ວິສາວະກຳສວນໄຊເຊດຖາລາວ ຈຳກັດ
Title: Receptionist
Function: Other
Type: Full Time
Company: ບໍລິສັດ ວິສາວະກຳສວນໄຊເຊດຖາລາວ ຈຳກັດ
ສະຖານທີ່: Vientiane Capital
Closed Date:
ບໍລິສັດ ວິສາວະກຳສວນໄຊເຊດຖາລາວ ຈຳກັດ
Title: Senior Environment Officer
Function: Socail and Enviroment
Type: Full Time
Company: ບໍລິສັດ ວິສາວະກຳສວນໄຊເຊດຖາລາວ ຈຳກັດ
ສະຖານທີ່: Vientiane Capital
Closed Date:

ABOUT US

About jobweb.la

Contact Us
Tel: 030 5579448

Email: jobweb.la@gmail.com

                   
                         

EMPLOYERS

Jobs Post

Advertise with us

Online JobRate

Immigration Rate            

 

JOB SEEKERS

Career tips

Create CV

New register   

                               

 

JOBSWEB.LA POLICIES

Term of use

Privacy Policy

 

 

 

Copyright © 2015, jobweb.la. All Rights Reserved