ສະໜາມກ໊ອຟ ເລັກວິວ ກ໊ອຟ ຄລັບ

Tel: 030 5990199, 021 460 888, 021461888

Email: phaenrose@gmail.com,vonemanyphommalath@gmail.com

Available Jobs:

 ສະໜາມກ໊ອຟ ເລັກວິວ ກ໊ອຟ ຄລັບ
Title: ພະນັກງານຂາຍບ້ານ
Function: Sale
Type: Full Time
Company: ສະໜາມກ໊ອຟ ເລັກວິວ ກ໊ອຟ ຄລັບ
ສະຖານທີ່: Vientiane Capital
 ສະໜາມກ໊ອຟ ເລັກວິວ ກ໊ອຟ ຄລັບ
Company: ສະໜາມກ໊ອຟ ເລັກວິວ ກ໊ອຟ ຄລັບ
ສະຖານທີ່: Vientiane Capital
Closed Date:
 ສະໜາມກ໊ອຟ ເລັກວິວ ກ໊ອຟ ຄລັບ
Title: ພະນັກງານຊ່ວຍຄົວ
Function: Other
Type: Full Time
Company: ສະໜາມກ໊ອຟ ເລັກວິວ ກ໊ອຟ ຄລັບ
ສະຖານທີ່: Vientiane Capital
Closed Date:

ABOUT US

About jobweb.la

Contact Us
Tel: 030 5579448

Email: jobweb.la@gmail.com

                   
                         

EMPLOYERS

Jobs Post

Advertise with us

Online JobRate

Immigration Rate            

 

JOB SEEKERS

Career tips

Create CV

New register   

                               

 

JOBSWEB.LA POLICIES

Term of use

Privacy Policy

 

 

 

Copyright © 2015, jobweb.la. All Rights Reserved