ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ດີພີເອັດສ໌ ຈຳກັດ( DPS GROUP ).

Tel: 020 214968, 020 28081384 ແລະ 020 78170339

Email: Email

Available Jobs:

No results found.

ABOUT US

About jobweb.la

Contact Us
Tel: 030 5579448

Email: jobweb.la@gmail.com

                   
                         

EMPLOYERS

Jobs Post

Advertise with us

Online JobRate

Immigration Rate            

 

JOB SEEKERS

Career tips

Create CV

New register   

                               

 

JOBSWEB.LA POLICIES

Term of use

Privacy Policy

 

 

 

Copyright © 2015, jobweb.la. All Rights Reserved