AIF group

ຜູ່ຈັດການຮ້ານຂາຍຄໍາຮູບປະພັນ (AVIVA) ເອວີວ້າ

Closed Date: 04/02/2018
Viewed: 61 Times

ຮ້ານ ເອວີວ້າ (AVIVA) ແມ່ນ ຮ້ານຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າ, ຜະລິດຕະພັນ ຂອງຮ້ານ ເອວີວ້າ (AVIVA) ຈະເນັ້ນຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະລັກປະສົມປະສານລະຫວ່າງລວດລາຍລາວດັ້ງເດີມ ແລະ ລາວປະຍຸກ ເພື່ອອອກແບບໃຫ້ແທດເໝາະກັບຍຸກສະໃໝ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຜະລິດ. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນນໍາໃຊ້ຄໍາບໍລິສຸດ 99.99% ແລະ ນາຍຊ່າງຜູ່ຊໍານິຊໍານານຈາກທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ນອກຈາກການຈຳໜ່າຍເຄື່ອງປະດັບ ແລະ ວັດຖຸມີຄ່າແລ້ວ, ຮ້ານ ເອວີວ້າ (AVIVA) ຂອງພວກເຮົາກໍຍັງມີຊຸດຜ້າໃໝສຳລັບທ່ານສຸພາບບຸລຸດ ແລະ ທ່ານສຸພາບສັດຕີນໍາອີກດ້ວຍ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃນຕໍາແໜ່ງງານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຜູ່ຈັດການຮ້ານຂາຍຄໍາຮູບປະພັນ (AVIVA) ອວີວ້າ

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

 • ສ້າງແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນນັ້ນລວມທັງການຕະຫຼາດ, ການຂາຍ ແລະ ການບໍລິຫານຮ້ານ
 • ບໍລິຫານງົບປະມານ, ການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ
 • ບໍລິຫານການຜະລິດ ແລະ ບໍລິຫານສາງ
 • ອັບເດດກ່ຽວກັບອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນແຕ່ລະມື້ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ແລະ ສ້າງແຮງຈູງໃຈໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ
 • ເຮັດບົດສະຫຼຸບລາຍງານປະຈໍາວັນ/ອາທິດ/ເດືອນ
 • ປະຕິບັດວຽກອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ່ບໍລິຫານ

ເງື່ອນໄຂຜູ່ສະໝັກ:

 • ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ
 • ຈົບປະລິນຍາຕີຼຂື້ນໄປ ໃນສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ເສດຖະສາດ, ການຕະຫຼາດ, ການເງິນ ການບັນຊີ ແລະ ອື່ນໆ
 • ມີປະສົບການຂັ້ນຜູ່ບໍລິຫານໃນວຽກງານການຂາຍວັດຖຸມີຄ່າສູງມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ມີທັກສະໃນການຂາຍ ຫຼື ມັກໃນອາຊີບການຂາຍ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ, ມີຄວາມອົດທົນ ຊື່ສັດ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ (ບາງເວລາ)
 • ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານພາສາອັງກິດໃນລະດັບປານກາງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Microsoft Office ໃນລະດັບດີ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນເພື່ອຍື່ນເອກະສານໄດ້ທີ່

ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ເອໄອເອັຟ ຈໍາກັດ

ເຮືອນເລກທີ່ 421, ​​​ຖະໜົນ ໜອງ​ບອນ, ບ້ານນາ​ໄຊ, ​ເມືອງ ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ,

ຂ້າງປໍ້ານໍ້າມັນກິ່ງນະກອນ (ປຕທ ນາໄຊ)

ເບີໂທລະສັບ: 021 261 977

ພະແນກບຸກຄະລາກອນ ໂທ: 020 52 558 884 (ໃນໂມງລັດຖະການ).

 

ອີເມຣ໌      :  recruitment@aifslaos.com

ເວັບໄຊຣ໌   :  www.aifsgrouplaos.com

Back

ABOUT US

About jobweb.la

Contact Us
Tel: 030 5579448

Email: jobweb.la@gmail.com

                   
                         

EMPLOYERS

Jobs Post

Advertise with us

Online JobRate

Immigration Rate            

 

JOB SEEKERS

Career tips

Create CV

New register   

                               

 

JOBSWEB.LA POLICIES

Term of use

Privacy Policy

 

 

 

Copyright © 2015, jobweb.la. All Rights Reserved